Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu zaprasza do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie zgierskim” finansowanego przez Unii Europejską w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027”. Akcja, która rusza 22 stycznia 2024 roku i będzie trwać do 21 lutego 2024 roku, skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców, w tym osób młodych, starszych, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, kobiet oraz osób o niskich kwalifikacjach.

W ramach wsparcia proponowane są następujące formy pomocy:

  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, gdzie maksymalna kwota refundacji na jedno stanowisko nie może przekroczyć 43 169,70 zł.
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, również do kwoty 43 169,70 zł.
  • Bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, pokrywające do 100% przeciętnego wynagrodzenia.

Oprócz tego, projekt przewiduje finansowanie części wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstw społecznych oraz wsparcie w postaci częściowego zwrotu składek ubezpieczeniowych. To oferta skierowana do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, gdzie wsparcie może być przyznane na okres do 36 miesięcy.

Dokładne informacje na temat sposobu aplikowania, kryteriów udziału oraz niezbędnych dokumentów dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Urzędu. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z detalami oferty oraz do skorzystania z dostępnych form wsparcia.

Źródło: https://zgierz.praca.gov.pl/

Archiwum: luty 2024