Zgierski Powiatowy Urząd Pracy informuje o możliwości składania wniosków przez pracodawców, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego. Akcja rekrutacyjna rozpocznie się 12 lutego 2024 roku i potrwa do 16 lutego 2024 roku. Inicjatywa ta obejmuje szeroki zakres działań edukacyjnych, w tym kursy, studia podyplomowe, egzaminy certyfikujące, a także badania lekarskie i psychologiczne związane z kształceniem lub pracą zawodową, jak również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas nauki.

Podkreślono, że wnioski nadesłane poza wyznaczonym terminem nie będą brane pod uwagę, a kolejność ich wpływu nie ma wpływu na ocenę. Przed złożeniem wniosku, pracodawcy są zobowiązani do zapoznania się z informacjami dotyczącymi warunków przyznawania środków, dostępnymi na stronie internetowej zgierskiego urzędu pracy. Dostępna jest tam również Karta oceny wniosku, która będzie pomocna w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji.

W ramach limitu podstawowego Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2024 rok, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył na wsparcie kształcenia ustawicznego kwotę 1 048 262 zł. Pracodawcy mogą składać wnioski w formie papierowej lub elektronicznej, za pośrednictwem systemu ePUAP lub portalu praca.gov.pl, zgodnie z wytycznymi urzędu. Warto zaznaczyć, że wnioski dostarczone innymi środkami komunikacji nie będą rozpatrywane.

Przyznanie środków z KFS może pokrywać do 80% kosztów kształcenia, z możliwością pełnego pokrycia kosztów dla mikroprzedsiębiorstw. Dodatkowo, urząd określił priorytety finansowania na 2024 rok, które obejmują wsparcie w zakresie nowych technologii, branży motoryzacyjnej, umiejętności cyfrowych oraz innych, związanych z lokalnymi potrzebami rynku pracy.

Ocena wniosków będzie przeprowadzana zgodnie z Kartą oceny wniosku, a decyzja o przyznaniu środków będzie zależała od spełnienia określonych kryteriów oraz dostępności funduszy. To ważne wsparcie dla pracodawców, którzy chcą inwestować w rozwój swoich pracowników oraz własny, reagując na bieżące i przyszłe wyzwania rynku pracy.

Źródło: https://zgierz.praca.gov.pl/

Archiwum: luty 2024